Forside

2018

 

 

Julefællesspisning i Huset 4. december kl. 18.30 efter træningen

Vi mødes i Huset kl. 18.30 efter træningen og alle medbringer en ret til det fælles julebord.
Se hvad de andre medbringer forneden på listen og skriv herefter, hvilken herlig ret du selv medbringer – tilmelding senest mandag den 3. december  her

 

Ben Hurs gymnastik om onsdagen er startet 26. september

Holbergskolens gymnastiksale har gennemgået en tiltrængt renovering.
Kommunen melder, at vi snart kan komme ind i salen igen, men nøglekort/alarmsystem virker ikke lige nu, så det skal ordnes først.
Vi får endelig besked så hurtigt som muligt, vi har senest rykket for svar fra kommunen 12. november.
Pga. mørke kl. 17 er træningen i mosen aflyst indtil vi får adgang til gymnastiksalen!

 

Indkaldelse til Ben Hurs ordinære generalforsamling
Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00 i Huset, Nøkkerosevej 25.

DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent og referent
  • Aflæggelse af formandens beretning
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse. På valg er Anne Marie, Merete og Anette Sundby. Alle er villige til genvalg.
  • Valg til diverse udvalg: Tur-udvalg, Masters-udvalg
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Forelæggelse og godkendelse af næste regnskabsårs budget
  • Eventuelt

Regnskabet bliver udleveret på generalforsamlingen og kan rekvireres hos kassereren 1 uge før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et lettere traktement.
Denne indkaldelse er lagt på Ben Hurs hjemmeside og er udsendt til klubbens medlemmer pr. mail. den 23. oktober 2018.
Mange hilsner og på gensyn tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00
Bestyrelsen

 

Ben Hur i Mastersturneringen 2018

1. runde: Onsdag 23. maj kl. 18.30 i Hillerød 
2. runde: Onsdag 13. juni kl. 18.30 i Bagsværd
Ben Hurs hold kæmpede en heroisk kamp i begge runder – dog var pointhøsten nok ikke så stor, at vi kommer i finalen i år.
Inden længe dukker resultater og fotos op på hjemmesiden….   …..måske
Finalen er afholdt i Ballerup søndag den 23. september.

 

 

 

Glimt fra livet i Ben Hur:
standerhejsning 2014gymnastikVM ½-marathonRøsnæsJægersprislejrVeteranhold finaleDyrehavenNørd Tour underliv

 

Senest opdateret 12. november 2018