Fællesspisning i Huset 6. marts 2018 kl. 18.30

Fællesspisning i Huset 6. marts 2018 efter træningen

Marts’ gæstekokke er Bente Prirsching og Anne Marie, som vil sørge for et dejligt forårsmåltid til jer.
Sidste frist for tilmelding er søndag den 4. marts