Gamle Ben

Foreningen af Gamle Ben Hurianere blev stiftet den 17. oktober 1943. Foreningens formål er at vedligeholde det gamle kammeratskab og at støtte Ben Hur.
Gamle Ben Hurianere har i alle årene vist sig livskraftig, og i dag, hvor der er 90 medlemmer, er der stadig et aktivt foreningsliv med mange deltagere i de forskellige arrangementer, f.eks. byvandringer, fester, standerhejsning m.v.

 

Gamle Ben gymnastik

Der er gymnastik hver mandag i vinterhalvåret kl. 17.30-19.30, hvor en trofast flok får rørt sig under kyndig instruktion af en idrætskyndig person. Hver mandag afsluttes med nogle sæt volley-ball med helt specielle “Gamle Ben regler”. Den første mandag i måneden spiser holdet middag sammen efter træningen.

 

Bestyrelsen:
Formand: Kåre Stevns – 47 52 41 42

Kasserer: Arne Sünksen – 40 80 28 00 – sunksen@godmail.dk

Gamle Bens bankkonto i Danske Bank: reg.nr. 3169 kontonr. 0010 860 946

Ordinære medlemmer:
Flemming Larsen – 43 62 22 91
Niels Kahlke – 33 12 25 50 (arbejde)
Sven Jørgensen – 40 74 08 91
Michelle Farrington – 24 85 72 75

Senest opdateret 17. januar 2023