Fællesspisning i Huset 9. januar 2018 kl. 18.30 efter træningen

Fællesspisning i Huset 9. januar kl. 18.30 efter træningen

Månedens gæstekokke er Hans, John, Bent og Gritt, som sørger for en dejlig middag til os.

Sidste frist for tilmelding søndag 7. januar